welkom
Het netwerk en de e-Invoicingactiviteiten van Certipost werden in januari 2013 overgenomen door Basware, wereldleider in Purchase-to-Pay en e-Invoicing oplossingen.

U vindt alle informatie over onze oplossingen, nieuws en events op onze nieuwe website: www.basware.be
bienvenue
Le réseau et les opérations d’e-Invoicing de Certipost ont été racheté en janvier 2013 par Basware, leader mondial dans les solutions Purchase-to-Pay et e-Invoicing.

Vous trouverez toutes les informations sur nos solutions, les nouvelles et nos événements sur notre nouveau site web: www.basware.be
welcome
The network and e-Invoicing activities of Certipost were acquired in January 2013 by Basware, the global leader in Purchase-to-Pay and e-Invoicing solutions.

You can find all information about our solutions, news and events on our new website: www.basware.be
Basware Belgium nv/sa - Ninovesteenweg 196 - 9320 Erembodegem